BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI

QUY CÁCH IN: Giấy Couche 150gsm   l   In 4 màu   l  Cắt thành phẩm

Kích thước

Số lượngThành tiền
Thời gian 1 ngàyThời gian 3 ngày

A5

500 tờ1.200.000đ 
1.000 tờ2.100.000đ 
2.000 tờ4.000.000đ 
3.000 tờ  
5.000 tờ  
10.000 tờ  

A4

500 tờ2.400.000đ 
1.000 tờ4.000.000đ 
2.000 tờ6.000.000đ 
3.000 tờ  
5.000 tờ  
10.000 tờ  

A3

500 tờ4.500.000đ 
1.000 tờ  
2.000 tờ  
3.000 tờ  
5.000 tờ  
10.000 tờ