BẢNG GIÁ IN THIỆP ĐƠN

QUY CÁCH IN: Thiệp giấy Fort 250gsm hoặc Couche 300gsm 

Bao thiệp giấy Fort 120gsm hoặc Couche 150gsm

 

 

Số lượng

Đơn giá

Thiệp 10x21cm

Bao thiệp 10,5x 21,5cm

Thiệp 13 x 17 cm 

Bao thiệp 13,5 x 17,5cm

Thiệp 15 x 15 cm

Bao thiệp 15,5 x 15,5cm

Thiệp

Bao thiệp

Thiệp

Bao thiệp

Thiệp

Bao thiệp

50

4.000

 4.000 4.000

 

100

2.500 

 2.500 2.500

 

150

2.000 

 2.000 2.000

 

200

2.000

 2.000 2.000

 

250

2.000

 2.000 2.000

 

300

2.000

 2.000 2.000

 

400

2.000 

 2.000 2.000

 

450

2.000

 2.000 2.000

 

500

1.900 

 1.900  1.900

 

600

1.900 

 1.900  1.900

 

700

1.900 

 1.900  1.900

 

800

1.900 

 1.900  1.900

 

900

1.900 

 1.900  1.900

 

1.000

1.900 

 1.900  1.900

 

Lưu ý:

  • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh.
  • Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Quy cách và số lượng khác quý khách liên hệ phòng kinh doanh : (028) 6267 3163