BẢNG GIÁ IN VOUCHER

Giấy: Fort 250gsm, Couche 250gsm, Kraft 250gsm    l    Màu in: 4 màu

Kích thước 

Số lượng

Thành tiền

Thời gian giao hàng

in 1 mặt

in 2 mặt

6 x 15cm

100 cái

200.000

250.000

1-3 giờ

200 cái

220.000

280.000

1-3 giờ

300 cái

280.000

375.000

1-3 giờ

400 cái

300.000

464.000

1-3 giờ

500 cái

330.000

525.000

1-3 giờ

600 cái

390.000

600.000

1-3 giờ

700 cái

420.000

714.000

1-3 giờ

800 cái

460.000

792.000

1-3 giờ

900 cái

504.000

855.000

1-3 giờ

1.000 cái

550.000

880.000

1-3 giờ

 

 

 

10 x 20 cm

7,5 x 30 cm

100 cái

225.000 

280.000 

1-3 giờ

200 cái

280.000

460.000 

1-3 giờ

300 cái

375.000

570.000

1-3 giờ

400 cái

460.000

720.000

1-3 giờ

500 cái

525.000

850.000

1-3 giờ

600 cái

600.000

960.000

1-3 giờ

700 cái

665.000

1.050.000

1-3 giờ

800 cái

720.000

1.120.000

1-3 giờ

900 cái

765.000

1.170.000 

1-3 giờ

1.000 cái

850.000

1.200.000

1-3 giờ