BẢNG GIÁ IN PHIẾU BẢO HÀNH

QUY CÁCH IN: Giấy Fort 250gsm (hoặc giấy Couche 250gsm)   l   Chạy răng cưa   l  Chạy số nhảy (hoặc Barcode)

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM SỐ LƯỢNGTHỜI GIAN GIAO HÀNGTHÀNH TIỀN
IN 1 MẶTIN 2 MẶT

14.5×20.5 CM

(1 ĐƯỜNG RĂNG CƯA 2 SỐ NHẢY)

1001 NGÀY280.000360.000
2001 NGÀY350.000600.000
3001 NGÀY550.000875.000
4001 NGÀY650.0001.100.000
5001 NGÀY760.0001.350.000
600 1 NGÀY830.0001.450.000
7001 NGÀY910.0001.580.000
8001 NGÀY980.0001.700.000
9001 NGÀY1.030.0001.800.000
1.0001 NGÀY1.080.0001.900.000

10×20 CM

(1 ĐƯỜNG RĂNG CƯA 2 SỐ NHẢY)

7.5×30 CM

(2 ĐƯỜNG RĂNG CƯA 3 SỐ NHẢY)

1001 NGÀY150.000210.000
2001 NGÀY250.000420.000

300

1 NGÀY380.000560.000
4001 NGÀY450.000780.000
5001 NGÀY540.000900.000
6001 NGÀY600.0001.040.000
7001 NGÀY660.000 1.180.000
8001 NGÀY720.000

1.260.000

9001 NGÀY780.0001360.000
1.0001 NGÀY830.0001.464.000