BẢNG GIÁ ĐÓNG SÁCH KEO NHIỆT

Số lượng Thành tiền (VNĐ)
1 – 10 cuốnTrọn gói 120.000đ
11 – 30 cuốnTrọn gói 170.000đ
31 – 70 cuốn6.000/ cuốn
71 – 100 cuốn5.500/ cuốn
101 – 500 cuốn4.500/ cuốn
> 500 cuốn4.000/ cuốn
Đóng cuốn keo gáy, gia công đóng cuốn

 

BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM

Số lượng Thành tiền (VNĐ)
100 cuốnTrọn gói 200.000đ
200 cuốnTrọn gói 300.000đ
300 cuốn1.300đ/ cuốn
500 cuốn1.000đ/ cuốn
gia công đóng cuốn, đóng kim sách, đóng kim catalogue

 

BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM

Số lượng Thành tiền (VNĐ)
1 – 10 cuốn10.000Đ/ cuốn
11 – 50 cuốn8.000/ cuốn
51 – 100 cuốn7.000đ/ cuốn
101 – 200 cuốn6.000đ/ cuốn
201 – 500 cuốn5.000đ/ cuốn
đóng lò xo sách, gia công đóng lò xo