Gia công đóng cuốn

BẢNG GIÁ ĐÓNG SÁCH KEO NHIỆT Số lượng  Thành tiền (VNĐ) 1 – 10 cuốn Trọn gói 120.000đ 11 – 30 cuốn Trọn gói 170.000đ 31 – 70 cuốn 6.000/ cuốn 71 – 100 cuốn 5.500/ cuốn… Chi tiết »